Het Krystalwerk

krystaltraining

Het grootste deel van het Krystalwerk draait om het doorsnijden van groeibelemmerende banden. De eerste banden zijn ontstaan in de kindertijd: ouders, verzorgers, leerkrachten e.a. dragen ertoe bij het kind te beïnvloeden of te programmeren.

Ook aan latere banden met vrienden, minnaars, partners, kinderen en familieleden ontlenen we zekerheden. Het is niet van belang of deze banden zijn ontstaan uit liefde, behoefte, medelijden, angst, haat of enig andere emotie.

Om volledig vrij te zijn is het nodig dat we ons losmaken van datgene wat ons bindt en overheerst. We beschikken over een vrije wil. Maar pas als we ons realiseren dat we alleen dan vrij zijn als we leren vertrouwen op het Hogere Zelf kunnen we werkelijk weten wat vrijheid betekent. Overgave aan het hogere zelf (de innerlijke bron van wijsheid die in ieder mens aanwezig is) is de sleutel tot heelheid.

Voorwaarden om succesvol te kunnen werken zijn:

Als ik de oefening leid, stel ik mij niet op als "de deskundige therapeut". Ik laat mij leiden door het gemeenschappelijke Hogere Zelf.

Symbolen

We communiceren met het onbewuste via symbolen en beelden. We kunnen bewust symbolen zenden naar het onbewuste. De symbolen die we "ontvangen" hebben ons altijd iets te zeggen. Ze zeggen iets over onszelf, over psychische inhouden, maar vooral drukken ze emoties uit. Emoties die op geen enkele andere manier kunnen worden uitgebeeld. Een symbool openbaart iets en het opent andere perspectieven, die we pas in de loop van de tijd gaan begrijpen.

In de Krystalmethode werken we veel met symbolen. Omdat een symbool de drager is van een boodschap. Door middel van symbolen kunnen we boodschappen overbrengen naar het onbewuste.

Hoe vaker een symbool gebruikt wordt, hoe meer energie er vanuit gaat. Door herhaaldelijk gebruik te maken van een symbool wordt de ermee samenhangende boodschap steeds krachtiger doorgegeven aan het onbewuste van degene die ermee werkt.

Door in symbolen positieve boodschappen naar het onbewuste te zenden, kunnen allerlei negatieve conditioneringen worden geneutraliseerd.

Rituelen

In onze samenleving zijn rituelen grotendeels verdwenen. Waar rituelen nog gebruikt worden, hebben ze vaak hun diepere betekenis verloren.

Een van de rituelen die we kwijtgeraakt zijn is die van volwassenwording. De pubertijd met al zijn voorkomende problemen is een modern verschijnsel.

Enerzijds kind-zijn, anderzijds kind-af. Een onduidelijke vaak verwarrende situatie. Deze tweedeling kan ons een leven lang parten spelen. Meer dan we beseffen. Het deel van ons dat kind blijft, veroorzaakt tevens afhankelijkheid, in de eerste plaats van onze ouders/verzorgers.

In culturen waar de rituele volwassenwording nog plaatsvindt, (initiatieriten) wordt de overgang duidelijk gesteld. Men verlaat de "kind-wereld" en stapt de "volwassen-wereld" binnen. Ze lopen niet door elkaar heen en brengen geen verwarring. De "volwassen-wereld" betekent: het besef van eigen bestaansgrond, los van ouders en familie.

De eerste losmaking in de Krystalmethode is meestal die van de ouders. De ouderbeelden in ons zijn namelijk doorgaans de meest sterke energiedragers, die ons beïnvloeden en belemmeren. Of we onze ouders positief dan wel negatief ervaren is hierbij geen criterium.

Vanuit het vallen en weer opstaan op dit pad ben ik en werk ik en kan ik jou deze training aanreiken. In mijn eigen ontwikkeling is het een echte doorbraak geweest.

Misschien ontmoeten we elkaar op de training.

Hanny

De training

De training bestaat uit 6 dagdelen die 1 maal per 14 dagen plaats vinden.

Aan de orde komen onder andere:

Training in het losmaken van banden die je groei belemmeren

De weg die we zullen gaan, kan leiden via zelfontdekking naar contact met het hoger bewustzijn. Voor mijzelf is het, na yoga, waarin ik sinds l979 lesgeef, een opleiding intuïtieve ontwikkeling, diverse meditatievormen en de Oneness Blessing, een echte doorbraak geweest.

Wil je contact opnemen...

De training bestaat uit 6 dagdelen en vindt overdag plaats.

Prijs: € 195,- voor de hele training. Mocht de prijs voor jou betekenen dat de training niet toegankelijk is, dan is dat bespreekbaar.
Waar:De trainingen vinden plaats bij Krystal, praktijk voor yoga en persoonlijke vorming: Zuiderklamp 111, 5672 HB Nuenen.
Informatie:Hanny ter Borch
Deelname: Na aanmelding en een kennismakingsgesprek. Vervolgtrainingen zijn mogelijk.